Välkommen till Backtobase. Kommunikation som funkar.
Kommunikation tar information från en punkt till en annan. Vi skapar kommunikation som funkar.
Tydligt och konsekvent när allt är i ständig förändring. Vi jobbar digitalt, analogt och med allt där emellan.
Raka budskap i komplexa sammanhang. Vi kommunicerar komplexa saker tydligt.

En sammansättning som skapar både värden, effektivitet och användarvänlighet när vi sätter din kommunikation i arbete.

Alla har sin plats och position. Vi är Backtobase och vår position är ny. Vi är en nygammal aktör på den lokala marknaden i en helt ny förpackning och position. Vi vill vara ditt första alternativ för kommunikation som funkar.

Vi kan reklam och kommunikation, webproduktion och programmering och har arbetat professionellt med människorelationer. Ett lag som jobbar i gemensam värdegrund och syn på kommunikation. En sammansättning som skapar både värden, effektivitet och användarvänlighet när vi sätter din kommunikation i arbete.