När du har något viktigt att framföra.
Vi hjälper dig att bygga argumentationen

Vi är duktiga på att hitta både början och slutet på det du vill säga så att det blir en röd tråd. Den röda tråden hjälper dom som ska lyssna att ta till sig det du vill att de ska till sig.